Icoana este o reprezentare a unei figuri sau scene religioase. Poate fi privită ca o portretizare a unor elemente din Biblie și ca o formă de călăuzire a oricărui credincios. Sfințite în Biserică, icoanele își răspândesc puterea binefăcătoare în locuințele credincioșilor. Fără doar și poate, se poate spune că icoanele, care se regăsesc în viața noastră obișnuită, au un rol nu doar bine definit, ci și esențial pentru cei care cred.

Icoana – între element grafic și element de consolidare a credinței

Despre icoană se spune care un rol de îndrumător, liturgic, de învățare și de reprezentare a unui eveniment sau figuri religioase. Încă de la Botez, credinciosul primește în dar de la preot o icoană. La fel se întâmplă și după săvârșirea Sfintei Taine a Cununiei. Nu de puține ori, pe lângă icoana Maicii cu Pruncul sau cu Iisus Hristos, credincioșii au în casele lor o icoană a sfântului al cărui nume îl poartă.

Cele mai citite articole

Icoanele sunt  niște reprezentări grafice, realizate de mâna omenească, dar care, prin sfințire, capătă puteri binefăcătoare. Puterea unei icoane este dată și de credința creștinului. Redarea grafică a scenelor petrecute în Biblie prin intermediul icoanelor este o modalitate de transpunere a cuvântului scris în formă vizuală. Prin intermediul icoanelor, credinciosul își arată respectul și cinstirea față de Dumnezeu.

Se poate spune că icoana nu este doar o manifestare artistică, ci și o modalitate de mărturisire. În trecut, atunci când oamenii nu erau știutori de carte, icoanele le permiteau să interacționeze cu Cuvântul lui Dumnezeu. De altfel, însuși faptul că Iisus Hristos S-a Întrupat în formă umană a permis oamenilor să poată reda reprezentarea lui în formă grafică, prin intermediul icoanelor.

În sine, icoana reprezintă un portal între credincios și forța divină căruia i se roagă. Este un element de comunicare non-verbală. Privind icoana ne reamintim de existența lui Dumnezeu și de faptul că noi, oamenii, nu suntem decât slujitorii Săi. Icoana este o modalitate de slujire a lui Dumnezeu încă din momentul în care prinde viață sub mâinile iconografului. 

Mai mult decât atât, este o transpunere a Cuvântului lui Dumnezeu în diferite forme spre amintire și luare aminte a credinciosului. Icoana ne amintește că trebuie să îi slujim lui Dumnezeu, că trebuie să respectăm poruncile Sale și că suntem datori să ne supunem Cuvântului Său. Prin intermediul icoanelor ceea ce auzim la slujbe și ceea ce citim în Biblie se întrupează într-o formă vizuală și palpabilă. De aceea, icoanele vor reprezenta întotdeauna, un mijlocitor între credincios și Dumnezeu, fiindu-i de folos omului în viața sa plină de încercări.

Cele mai citite articole