Pentru cei care îşi achiziţionează locuinţe în cartiere rezidenţiale, una din puţinele probleme cu care se pot confrunta este aceea a parcării. În cele mai multe cazuri, rezolvarea vine după o discuţie amiabilă, însă există şi situaţii în care vecinii se ceartă şi nu ajung la niciun compromis. Realitatea diferă de la o zonă la alta, iar locurile de parcare nu sunt niciodată suficiente, mai ales dacă vecinii de la alte blocuri din aceeaşi zonă industrială ocupă un loc de parcare care nu este al lor sau dacă într-o familie sunt mai mult de 2 maşini.

Necesitatea instalării unei bariere auto în zona rezidenţială respectivă în care vecinii se ceartă frecvent pe locurile de parcare este foarte mare, fiind una din singurele soluţii de rezolvare a conflictelor de acest gen.

Paşi pentru amplasarea unui sistem de bariere automate în zona rezidenţială

Una din cele mai elegante şi mai fiabile soluţii pentru a rezolva problema cu parcarea blocului este reprezentată de limitarea accesului şi lăsând doar rezidenţii de drept în parcare, prin instalarea barierelor automate. În vederea instalării acestor bariere, este necesară parcurgerea mai multor paşi în acest sens:

·  identificarea spaţiului de amplasare. Acest pas trebuie efectuat de persoană desemnatade consiliul de locatari să se ocupe de obţinerea unui extras de carte funciară pentru informare, de unde se pot afla date referitoare la teren, categorii de folosinţă, suprafeţele segmentelor, iar lista poate continua. În cazul în care există mai multe variante de amplasare a barierelor, atunci acestea se vor  prezenta pentru aprobare de comun acord. Extrasul de carte funciară conţine informaţii importante din cartea funciara, active la data generării şi poate fi folosit pentru procese administrative şi activităţi prevăzute de legislaţia în vigoare;

Cele mai citite articole

·  obţinerea de oferte pentru bariere automate. Sistemele de bariere automate au mai multe componente, iar procesul de achiziţie se poate face prin cererea unor oferte de preţ pe piaţa din partea companiilor specializate în vânzarea şi instalarea de astfel de bariere. Preţurile barierelor automate diferă în funcţie de brand, de firmă şi de calitate, de aceea este bine că responsabilii cu această achiziţie să facă un mic studiu de piață înainte;

·  obţinerea acordului locatarilor şi autorizaţiei pentru montarea barierelor automate. Este foarte important ca toţi locatarii să îşi dea acordul pentru instalarea de bariere automate şi mai ales obţinerea acordului şi autorizării în acest sens. Dacă este instalat sistemul de bariere automate pe o proprietate privată, autorizaţia nu este necesară, ceea ce înseamnă că, pentru zonele rezidenţiale, persoană desemnată trebuie să obţină doar 50+1% semnături pro instalării din partea rezidenţilor;

·  achiziţia sistemului de bariere automate. Următorul pas este reprezentat de alegerea şi achiziţionarea sistemului de bariere automate;

·  instalarea şi punerea în funcţiune a sistemului de bariere automate. Este recomandată delimitarea perimetrului şi atenţionarea locatarilor cu câteva zile înainte de instalare propriu-zisă. Durata de instalare este mică şi diferă în functe de numărul de bariere şi de zona de instalare. Barierele se pot deschide cu ajutorul telecomenzii sau telefonului mobil, în funcţie de opţiunea utilizatorilor şi reprezintă cea mai bună soluţie în acest sens.

Cele mai citite articole