Pentru a dispune de o monitorizare eficientă a proceselor operaționale întreprinse de companiile generatoare de deșeuri este crucial ca întreaga activitate să se efectueze în baza autorizației de mediu. Astfel că prioritatea majoră pentru generatorii de deșeuri este respectarea legislației de mediu, ce impune dobândirea atât a autorizației de mediu, cât și viza anuala autorizatii de mediu.

Aceasta este cea care stabilește circumstanțele în care acești agenți economici își pot desfășura activitatea, în maniera în care să nu producă efecte cu potențial risc asupra mediului. 

Prin urmare, acest document este privit ca un instrument de control al activității prestate, cu focus în special pe impactul negativ generat mediului înconjurător.

Ce informații relevante sunt menționate în autorizația de mediu?

Cele mai citite articole

În funcție de activitatea desfășurată (aflată sub un cod CAEN autorizabil) agentul economic este obligat să respecte mențiunile din autorizație și să aplice măsurile corective stabilite în vederea îmbunătățirii performanței de mediu la nivel de companie.

În esență, în autorizația de mediu sunt specificate date relevante privind întreaga activitate, printre care:

  • Activitatea autorizată – cu focus pe procesele tehnologice efectuate, rezultatul lor, materiile prime primare/ secundare utilizate, utilajele și echipamentele folosite;
  • Diferiți indicatori utilizați în controlul nivelului de poluare generat – se regăsesc indicatori de natură chimică, biologică, emisii de poluanți etc, iar informațiile rezultate trebuie raportate autorităților competente;
  • Activitatea de gestionare a deșeurilor și a ambalajelor – accentul cade pe toate deșeurile rezultate, colectate, depozitate, valorificate și eliminate, bineînțeles ținând cont de 3 aspecte cheie: tipul, componența și volumul acestora. Totodată, sunt vizate ambalajele folosite și generate, în funcție de natura, volumul și maniera de valorificare;
  • Măsuri corective ce trebuie aplicate în vederea reducerii efectelor asupra mediului – în conținutul autorizației se regăsește un plan de acțiune pentru fiecare măsură de îmbunătățire, astfel încât întreaga activitate desfășurată să se eficientizeze considerabil, prevenind și diminuând impactul produs mediului;
  • Maniera de gestionare a substanțelor considerate a fi periculoase – sunt prevăzute în actul de reglementare substanțele folosite și/ sau rezultate, procesul în care au fost ambalate/ transportate/ depozitate, precum și tehnologiile folosite pentru a minimiza posibilele efecte negative ce pot afecta mediului înconjurător și sănătatea publică.

În concluzie, autorizația de mediu are un rol fundamental în gestionarea sigură și organizată a deșeurilor generate de agenții economici, aceasta facilitând o mai bună monitorizare a activității prestate. În plus, prin intermediul ei, companiile pot obține un nivel înalt de performanță de mediu, acest lucru generând multiple beneficii și în plan economic și social.

Cele mai citite articole